Югозападен университет „Неофит Рилски“

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Югозападният университет „Неофит Рилски“ е основан през 1976 г. в Благоевград. Със своята над 40-годишна история той завоюва своето място в научното и образователното пространство на България и Югоизточна Европа. ЮЗУ „Неофит Рилски“ е сред водещите класически университети в страната. 

Университетът подкрепя инициативата „Да изчистим България заедно“, за да даде своя принос за по-чиста България.