Залесяване на хълма Света гора

Мариана Трифонова е във Велико Търново. Акцентът на тазгодишната кампания на търновци е залесяване на хълма Света гора, където ще бъдат засадени 108 дръвчета.