Правила на играта “Бъди добрия пример и преобрази любимото си място”

Правила на играта “Бъди добрия пример и преобрази любимото си място”

Правила на играта “Бъди добрия пример и преобрази любимото си място”

(по-долу Играта”) 

  1. Организатор

Организатор на Играта е „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК (наричано по-долу „Организатор“).

  1. Продължителност на Играта

Играта е разделена по региони. Играта се реализира в девет района с различни награди определени в т. IV в следните срокове:

Район 1 – 22.06. в 15:00 часа  до 23:59 часа на 24.06.2021 г.,

Район 2 – 23.06. в 14:00 часа до 23:59 часа на 25.06.2021 г.,

Район 3 – 1.07 в 14:00 часа  до 23:59 часа на 12.07.2021 г.,

Район 4 – 3.07 в 14:00 часа - до 23:59 часа на 15.07.2021 г.,

Район 5 – 4.07 в 14:00 часа - до 23:59 часа на 16.07.2021 г.,

Район 6 – 5.07 в 14:00 часа - до 23:59 часа на 17.07.2021 г.,

Район 7 – 7.07 в 14:00 часа - до 23:59 часа на 19.07.2021 г.,

Район 8 – 27.07. в 14:00 часа - до 23:59 часа на 08.08.2021 г.,

Район 9 – 21.08 в 14:00 часа.- до 23:59 часа на 05.09.2021 г.

Срок на Играта за съответния Район

  1. III. Механизъм и условия за участие в Играта

Играта се провежда на територията на Р. България, на интернет страницата на „Добрият пример” на (https://map.daizchistim.bg/karta/). В Играта могат да участват всички физически лица над 14 години. 

За да участва в играта, участникът трябва да добави акция на интернет страницата (https://map.daizchistim.bg/karta/)  като отбележи точка, на която е извършил една от трите типа дейности - "Почистване", "Възстановяване и ремонт" или "Поддръжка на зелени площи”.

Участникът, който иска да се включи в играта, трябва да има регистрация на сайта на „Добрият пример” или да направи такава преди да публикува своята акция. Участникът може да се Регистрира на сайта на кампанията (https://map.daizchistim.bg/karta/)  като въведе адрес на електронна поща, име и парола.

Във всеки Район на играта участват различни области на Република България, а именно:

Район 1 – участват всички участници, отбелязали акцията си в област Велико Търново,

Район 2 – участват всички участници, отбелязали акцията си в област Варна,

Район 3 – участват всички участници, отбелязали акцията си в област Сливен и област Ямбол,

Район 4 – участват всички участници, отбелязали акцията си в област Стара Загора,

Район 5 – участват всички участници, отбелязали акцията си в област Плевен,

Район 6 – участват всички участници, отбелязали акцията си в област Русе,

Район 7  – участват всички участници, отбелязали акцията си в област София и Софийска област,

Район 8 – участват всички участници, отбелязали акцията си в област Бургас,

Район 9 – участват всички участници, отбелязали акцията си в област Пловдив.

  1. IV. Награди

Билет за концерт на Владимир Ампов - Графа, за всеки победител за съответния район е както следва:

За Район 1 победителите са общо 3-ма, всеки от тях получава 2 билета за концерт на Владимир Ампов -Графа на 27.06.2021 г. в Летен театър Велико Търново.

За Район 2 победителите са общо 4-ма, всеки от тях получава 2 билета за концерт на Владимир Ампов - Графа на 28.06.2021 г. в Летен театър Варна.

За Район 3 победителите са общо 5-има, всеки от тях получава 2 билета за концерт на Владимир Ампов - Графа на 15.07.2021 г. в крепост „Туида” в Сливен.

За Район 4 победителите са общо 5-има, всеки от тях получава 2 билета за концерт на Владимир Ампов - Графа на 18.07.2021 г. в Античен форум „Августа Траяна” в Стара Загора.

За Район 5 победителите са общо 3-ма, всеки от тях получава 2 билета за концерт на  Владимир Ампов - Графа на 19.07.2021 г. в Летен театър Кайлъка в Плевен.

За Район 6 победителите са общо 5-има, всеки от тях получава 2 билета за концерт на Владимир Ампов - Графа на 20.07.2021 г. в Летен театър Русе.

За Район 7 победителите са общо 20, всеки от тях получава 2 билета за концерт на Владимир Ампов -Графа на 22.07.2021 г. в Sofia Summer Fest.

За Район 8 победителите са общо 5-има, всеки от тях получава 2 билета за концерт на Владимир Ампов -Графа на 11.08.2021 г. в Летен театър „Аполония” в Созопол

За Район 9 победителите са общо 3-ма, всеки от тях получава 2 билета за концерт на Владимир Ампов -Графа на 08.09.2021 г. в Античен театър Пловдив. 

  1. V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

Всеки участник в Играта може да спечели само една награда за съответния Район, независимо от това колко пъти е добавил акция. Тегленето на наградите ще бъде извършено от представители на Организатора. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници в Играта за съответния Район.

Във всеки Район на Играта има различен брой победители, които получават описаните в т. IV награди.

За Район 1 победителите са общо 3-ма, всеки от тях получава 2 билета за концерт на Владимир Ампов - Графа на 27.06.2021 г. в Летен театър Велико Търново.

За Район 2 победителите са общо 4-ма, всеки от тях получава 2 билета за концерт на Владимир Ампов - Графа на 28.06.2021 г. в Летен театър Варна.

За Район 3 победителите са общо 5-има, всеки от тях получава 2 билета за концерт на Владимир Ампов - Графа на 15.07.2021 г. в крепост „Туида” в Сливен.

За Район 4 победителите са общо 5-има, всеки от тях получава 2 билета за концерт на Владимир Ампов - Графа на 18.07.2021 г. в Античен форум „Августа Траяна” в Стара Загора.

За Район 5 победителите са общо 3-ма, всеки от тях получава 2 билета за концерт на  Владимир Ампов - Графа на 19.07.2021 г. в Летен театър Кайлъка в Плевен.

За Район 6 победителите са общо 5-има, всеки от тях получава 2 билета за концерт на Владимир Ампов - Графа на 20.07.2021 г. в Летен театър Русе.

За Район 7 победителите са общо 20, всеки от тях получава 2 билета за концерт на Владимир Ампов -Графа на 22.07.2021 г. в Sofia Summer Fest.

За Район 8 победителите са общо 5-има, всеки от тях получава 2 билета за концерт на Владимир Ампов -Графа на 11.08.2021 г. в Летен театър „Аполония” в Созопол

За Район 9 победителите са общо 3-ма, всеки от тях получава 2 билета за концерт на Владимир Ампов - Графа на 08.09.2021 г. в Античен театър Пловдив.

Печелившите участници ще бъдат обявени като коментар под поста, обявяваш играта за съответния район, на Фейсбук страницата на „Добрият пример” (https://map.daizchistim.bg/karta/), спрямо района на следните дати:

Район 1 – в 12:00 часа на 25.06.2021 г.,

Район 2 – в 12:00 часа на 26.06.2021 г.,

Район 3 – в 12:00 часа на 13.07.2021 г.,

Район 4 – в 12:00 часа на 16.07.2021 г.,

Район 5 – в 12:00 часа на 17.07.2021 г.,

Район 6 – в 12:00 часа на 18.07.2021 г.,

Район 7 – в 12:00 часа на 20.07.2021 г.,

Район 8 – в 12:00 часа на 09.08.2021 г.,

Район 9 – в 12:00 часа на 06.09.2021 г.


Представител на Организатора ще се свърже с всеки от печелившите участници на посочения от него имейл, с който същият е участвал в Играта. Печелившите участници трябва да потвърдят на имейл [email protected] в срок от 24 часа от получаване на уведомителния имейл че са спечелили в Играта, своето присъствие на съответния концерт. В случай че даден участник не изпрати съобщение в указания срок се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш. Впоследствие, представител на Организатора ще изпрати по имейл код за билета и указания как да го използва. 

Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен имейл адрес, предоставяне на неточни лични данни, неспазване на настоящите правила,  или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.

Наградата се предоставя само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и правила на Играта.

Наградата може да се използва от печелившите участници, като не може да бъде заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

  1. VI. Други условия

Участник, който в подаден отговор или по друг начин публикува на интернет страницата на „Добрият пример” материал или текст, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран от участие в Играта и/или лишен от спечелена награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит.

С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта и с оглед обявяване, предоставянето и използването на награда от печелившите участници. Участникът се съгласява в случай че спечели награда, съгласно условията на настоящите правила,  да бъде обявен като спечелил награда във фейсбук страницата на „Добрия пример“ на (https://www.facebook.com/dobriatprimer/).

С  добавяне на акция на интернет страницата (https://map.daizchistim.bg/karta/)  се счита, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.  При участие на непълнолетно лице, е необходимо и съгласието на негов родител или настойник.

Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

Настоящите правила се публикуват на интернет страницата на Бтв (https://dobriatprimer.btv.bg/daizchistim/novini/pravila-na-igrata-badi-dobrija-primer-i-preobrazi-ljubimoto-si-mjasto.html), като „БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта, като задължително уведомява участниците на Фейсбук страницата на „Добрият пример” за промените.  Промените влизат в сила от публикуването им.