Люси Дяковска: Природата е наш дом. Нека се погрижим да я запазим хубава