Фондация

Фондация "КРОС"

Фондация „КРОС” е създадена в началото на 2017 г.  оттогава активно допринася за устойчивото развитие на жизнената среда в община Смолян и запазване на културното наследство в региона.

Основната цел на организацията е да подпомага образователни, културни и спортни дейности, да насърчава стойностни младежки инициативи, както и да развива различни социални дейности за подобряването качеството на живот в Смолянска община. Екипът на Фондация „КРОС” работи активно и по проекти за подобряване на градската среда със собствени усилия, активирайки различни местни общности и доброволци.