Higher Nature

Higher Nature

Ние сме трима приятели от деца и преди 2 години решихме да започнем собствен бизнес. Занимаваме се активно със спорт и сме привърженици на здравословния начин на живот. Нашата компания е специализирана във вноса и дистрибуцията на висококачествени витамини и минерали от Великобритания на българския пазар. Нашата мисия е да насърчаваме здравословния начин на живот и подкрепяме общественото здраве в България чрез предоставяне на продукти с научно-обосновано качество.

Решението ни да се включим в кампанията за почистване на България изразява нашия ангажимент към околната среда и общността. Ние вярваме, че чистата и здравословна околна среда е ключов фактор за подкрепа на физическото и психичното здраве на нашите клиенти. Участието ни в тази кампания не само спомага за подобряване на екологичната обстановка, но и изразява нашия ангажимент към здравословния начин на живот и дългосрочното благосъстояние на обществото.

С гордост се присъединяваме към усилията за подобряване на нашата обща среда и подкрепяме идеята, че всички можем да допринесем за по-чиста и по-здравословна България.