Вредата от найлоновите торбички и възможни алтернативи