Стани посланик на добрия пример. Добави акция или се включи като доброволец към вече създадена

Да дадем добър пример!

Стани посланик на добрия пример, като отбележиш мястото, на което ще чистиш, залесяваш или облагородяваш на 14 септември на картата на кампанията.

Добави акция или се включи като доброволец към вече създадена.

Да дадем добър пример! Да изчистим България заедно!