Славена Вътова: Ако сме добри с хората и природата, ни чака по-добро бъдеще