Сините волейболисти потеглят към местността Бялата вода

Това е мястото, избрано от волейболиста Владо Николов.