Събраните тонове боклуци вече се преработват

Събраните тонове боклуци вече се преработват. За първа година боклукът от София не просто ще се изхвърли. Той ще бъде рециклиран.

Всичко, което софиянци събраха, вече е във фабриката, която разпределя боклука и след това той ще се превърне в нещо полезно.

Първата спирка е в завода за боклук в Гара Яна. Той се разтоварва и след това се разпределя – пластмаса, хартия, стъкло, метал. Онова, което не може да се рециклира, се превръща в гориво. Не се оползотворяват и се депонират само 15-16% от боклука, идващ в завода.  

"На ден средно минава от тук 1016 – 1050 тона – това произвежда София само за ден. И това не са дори максималните капацитети. Може повече да събирате разделно", призова специалистът Даяна Велева.