РЕСУРСИ И ЛОГИСТИКА НА КАМПАНИЯТА

РЕСУРСИ И ЛОГИСТИКА НА КАМПАНИЯТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО" 2015

Основен логистичен партньор на проекта е Министерството на околната среда и водите (МОСВ), чрез Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда, което подкрепя усилията на всички общински и областни администрации за участие в кампанията.

Ежегодно дейностите по осигуряване на чували, ръкавици, транспорт и депониране на отпадъците се обезпечава със средства от бюджета на МОСВ. Материалите и бюджетните облекчения се предоставят директно на общините, участващи в кампанията въз основа на специално указателно писмо, подписано от Министъра на околната среда и водите.

Средствата, предвидени от ведомството за обезпечаване на логистиката в общините за 2015 година, е на стойност над 103 хил. лева. В подкрепа на усилията на институциите за обезпечаване на логистиката на проекта се включват и много бизнес организации, които даряват материали и услуги в подкрепа на каузата – БРАНШОВА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИ, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ, ЕКОПАК, ЕКОБУЛПАК, МЕТРО КЕШ едн КЕРИ, БИЛЛА БЪЛГАРИЯ, куриерските фирми DHL и Рапидо.

През 2015 година даренията на материали и услуги за провеждане на кампанията ще се приемат от Асоциацията на еколозите от общините на България – основен партньор на инициативата.

BTV MEDIA GROUP не приема и не получава финансиране от публични или други източници за изпълнение на дейностите на инициативата.

  • 270 тона са извозените отпадъци в кампанията на bTV за почистване на Дунав
  • Заедно чистим днес крайбрежието на Дунав и реките на България
  • Над 1165 тона отпадъци събрахме от защитените зони
  • Хиляди доброволци се включиха отново в "Да изчистим България заедно"
  • Над 500 тона отпадъци събрахме от защитените територии днес
  • Близо 900 тона боклук почистихме от детските площадки (ОБЗОР)
  • Чистим детските площадки заедно (ОБЗОР към 12.00 часа)
  • Да изчистим детските площадки заедно!
  • Близо 3300 тона отпадъци изчистихме заедно от местата за отдих и спортните площадки
  • Втори ден на "Да изчистим България заедно"