Равносметката от чистенето на 15 септември: Събрани са над 4100 тона отпадъци