През 2016 г. най-мащабната доброволческа инициатива „Да изчистим България заедно” ще се състои на 4 юни

През 2016 г. най-мащабната доброволческа инициатива „Да изчистим България заедно” ще се състои на 4 юни

Най-мащабната доброволческа акция в България - "Да изчистим България заедно” продължава и през 2016 година, като част от Глобалното гражданско движение Let’s Do It World. И тази година bTV Media Group, Министерството на околната среда и водите, неправителствени организации и други институции призовават малки и големи да станат част от най-масовото почистване у нас, което ще се осъществи на 4 юни в цялата страна, за шести пореден път. Решението за датата е продиктувано от желанието да посрещнем Световния ден на околната среда 5 юни в по-чиста България.

Каузата „Да изчистим България” е получила подкрепата на повече от 1 209 675 доброволци от цялата страна, сочат обобщените данни на областните администрации, от  2012-а година насам. За същия период, по данни на екоминистерството, в рамките на националното почистване на България са събрани 76 990 тона отпадъци.

През 2016 г. основният партньор на проекта „Да изчистим България заедно” - Министерството на околната среда и водите (МОСВ), чрез Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда, ще подкрепи усилията на всички доброволци, 265 общински и 28 областни администрации за участие в кампанията. Главната роля в инициативата е поверена на гражданите, които с действията и начина си на мислене, могат да се превърнат от доброволци за един ден в неизменни посланици на идеите на кампанията.

В следващите два месеца bTV Media Group и партньорите по проекта ще насочат усилията си към повишаване на обществената чувствителност към замърсяването на околната среда, с приоритет на защитени територии и зони със специално значение за биологичното разнообразие на България, както и към подобряване на информираността на хората по отношение на добрите практики и примери, свързани с намаляване на отпадъците.

Информация за „Да изчистим България”

На 12 май 2012 г. под егидата на bTV цяла България се обедини, за да изчистим България за един ден, да направим страната си по-чиста и красива!

Оттогава насам кампанията „Да изчистим България” е най-големият доброволчески и обществен  проект, предприеман досега у нас. Инициативата е част от глобалното гражданско движение Let’s Do It World, което започва през 2008 г. в Естония.

В подкрепа на световната инициатива всяка година bTV Media Group успява да обедини водещи компании, граждански организации и институции от цялата страна да приемат кампанията като своя лична кауза. Създаде се национална партньорска мрежа за организация на кампанията. В нея всяка година се включват над 2500 бизнес организации от всички сектори на икономиката, всички 28 областни администрации и 265 общини, президентската институция, МОСВ и други министерства.

Ежегодно участниците в кампанията "Да изчистим България заедно" са сред най-активните доброволци на Балканския полуостров и сред първите в света.