Николай Немигенчев, Даниел Радойков и шеф Андре Токев чистят в Южния парк

В Южния парк става все по-оживено и все повече доброволци се включват в почистването.