Над 200 хиляди чували и ръкавици отпътуваха от София

Талисманът на инициативата Зеленко Зеленков лично проследи процеса по изпращане на материалите, които ще спомогнат да направим България по-чиста.
Министерството на околната среда и водите, което е ключов и дългогодишен партньор на инициатива, за поредна година подкрепя "Да изчистим България заедно", като осигуряват 40 хиляди чувала и 80 хиляди броя ръкавици.

Националната кампания е подкрепена от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. От там предоставят чували и ръкавици, а регионалните инспекции ще ги раздават на участниците.Достъпът до регионалните депа ще е свободен за превозните средства, които се включват в инициативата.

Десетки частни компании също осигуряват материали със собствени средства, които ще бъдат разпределени в различни общини.