Местността Юндола: Около 30 са чувалите с боклук, събрани до момента

Иван Боянов:

От 8:00 - 08:30 часа доброволците започнаха да чистят, около 30 са чувалите с боклук, които вече са събрани. За събирането на един чувал с боклук са необходими около 7-8 минути, а промяната наистина е много голяма.