Мариана Векилска: Примерът тръгва от нас към децата