Грижа за общата среда, модел на социална отговорност – "Да изчистим България заедно" на 4 юни