До момента в София са събрани 121 тона боклук

За първи път в историята на кампанията всички събрани отпадъци ще бъдат напълно рециклирани. До момента само в София са събрани 121 тона. Боклукът пътува към новия модерен завод за рециклиране на гара Яна и всичко, което може да се преработи, ще се превърне в ресурс.

Буквално за минути в Южния парк в столицата бяха напълнени огромно количество чували за смет. Всички са категорични – най-важното е утре да не изхвърлим отново боклуците си.