DHL Express България - логистичен партньор на инициативата

DHL Express България - логистичен партньор на инициативата "Да изчистим България заедно".

За поредна година DHL Express България, пазарен лидер в областта на експресните доставки, се утвърждава като основен логистичен партньор на инициативата "Да изчистим България заедно".

Съвместно с BTV Медия Груп и Министерството на околната среда и водите, компанията за пореден път се ангажира с безвъзмездната логистика на повече от 40 000 бр. чувала и близо 70 000 бр. ръкавици до 17 разпределителни пункта в страната.

През годините участието на DHL Express България в тази инициатива се превърна в символ на устойчива бизнес практика и ангажираност към обществото и околната среда.

Освен че е признат пазарен лидер в областта на логистиката с най-високо качество на вътрешни и международни транспортни решения, DHL e и абсолютен пионер в обществено значимите каузи и в зелените услуги, които предоставя на своите клиенти.  GoGreen и GoGreen+ са услуги, чрез които компанията насърчава активното участие в намаляването на въглеродния отпечатък и опазването на околната среда. 100% от приходите на тези услуги се използват за закупуването на устойчиво авиационно гориво или се инвестират в проекти за постигане на голямата глобална цел на DHL Group: нулев въглероден отпечатък до 2050 година.

И тази година DHL Express България доказва, че е пример за подражание за успешен бизнес с грижа към природата и обществото.