Део и Марина: Бъдещето зависи от всички нас. Да дадем добър пример