Да изчистим заедно защитените територии на България!

Чудиш се как да се отървеш от старите гуми, които само заемат пространство и събират прах? Е, да ги захвърлиш до кофата за боклук или пък да ги изгориш не е най-добрата идея.

При изгарянето се отделят много канцерогенни вещества, които после се усвояват в човешкия организъм не само чрез вдишване, а и чрез животински и растителни организми. Затова по-добре ги върни в някой автосервиз, а там те ще ги предадат за рециклиране.

Определени райони за почистване на територията на ПП "Витоша":

1. Бялата вода - сборен пункт Паркинга, 11ч.
2. Копитото - сборен пункт Паркинга, 11ч.
3. Златни мостове - сборен пунк Паркинга след каменната река, 11ч.
4. Офелии - сборен пункт Паркинга, 11ч.