Да изчистим заедно крайбрежието на р. Дунав и реките на България!

Голямото чистене продължава на 27 юни!