Чистим и град Гоце Делчев

418 ловци и риболовци чистят ловните полета в 4 общини в област Благоевград.

Мъжете желаят да се научим да пазим горите чисти. Споделят, че най-замърсените места са тези, които са дестинации на по-масов туризъм.

„Не може само да ходим по красивите места на България, а трябва и да се грижим за околната."

Материали са осигурени на всички акции на „Съюз на ловците и риболовците в България."