.
Алтернативи Интернешънъл

Алтернативи Интернешънъл

Алтернативи Интернешънъл е младежка неправителствена организация, работеща на територията на област Благоевград. Основната ни цел е да насърчим личностното и професионалното развитие на младите хора чрез неформално образование, както и да спомогнем за изграждането и развитието на активно гражданско общество. Организацията е алтернатива на младите хора в региона да осъзнаят своя потенциал и да станат активна част от обществото. „Алтернативи Интернешънъл” е основана от хора, които търсят положителната промяна за младите хора в България, поради което основните целеви групи са младежи на възраст между 16 и 35 години. Затова се включваме и в кампанията "Да изчистим България заедно", за да търсим положителната промяна и в околната среда.