Smart Pack

Smart Pack

Ние сме водеща европейска компания, която ефективно произвежда и интензивно развива продукти за зелена визия на пазара на опаковки, произвеждайки екологични изделия от възобновяеми полимери (биопластика).

Производството ни е в Италия, където първият ни завод започва работа през 1968 г., а от 2008 г. създава устойчиви решения само на основата на възобновяеми полимери (PLA) по собствени патентовани технологии. Към днешна дата оперираме с 2 фабрики и сме в процес на отваряне на трета, и трите в Италия (Natur-World SpA).

Международната търговска дейност се осъществява от българо-италианската фирма ДМД Консулт 1 ООД чрез изключителни права, предоставени на местни независими компании. Текущо чрез дейността си глобалната ни мрежа покрива Европа, Северна Америка, Близкия Изток и части от Азия (Global Network webtc.eu).

Днес, нашите продукти са световна референция за качество по отношение на 100% биоразградими и компостируеми опаковки, и фолиа за еднократна употреба.

Развиваме се с бързи темпове, които следват интелектуалното съзряване на хората в посока опазване на околната среда и здравето, и сме в унисон с политиките на правителствата и организациите, които застават с реални мерки зад „Зелената сделка“.

Нашата мисия е да постигнем устойчив и непрекъснат растеж чрез прилагането на устойчиви технологии за възобновяемо производство, които да съответстват на глобалните стратегии за нулево замърсяване и нетоксична околна среда.

През годините сме подкрепяли редица локални инициативи в посока опазване на околната среда.

За нас е привилегия и чест да подкрепим инициативата на бТВ Медиа Груп „Да изчистим България заедно“, защото:

  • Вярваме, че животът и увереността в утрешния ден са резултат от нашите действия днес, и
  • Опазването на околната среда – чиста, здрава и плодородна е инвестиция в бъдещето на човечеството, и разнообразието на планетата ни.

Из доклад на ООН:

500 000 000 000 пластмасови торбички, използвани всяка година; 13 000 000 тонове пластмаса изтичат в океана всяка година; 17 000 000 барела петрол, използвани за производство на пластмаса всяка година; 1 000 000 пластмасови бутилки, купувани всяка минута; 100 000 морски животни, убити от пластмаси всяка година; 100 години за разграждане на пластмасата в околната среда; 90% бутилирана вода, за която е установено, че съдържа пластмасови частици; 83% чешмяна вода, за която е установено, че съдържа пластмасови частици

За да победим пластмасовото замърсяване, трябва изцяло да преосмислим нашия подход към проектирането, производството и използването на пластмасови продукти. Имаме нужда от решения, които водят до устойчива промяна в поведението. Нашият бизнес е кауза.