Илиян Чабуклийски / Регионален координатор за област Враца

Илиян Чабуклийски / Регионален координатор за област Враца

Илиян е председател е на Студентски съвет при УНСС, член на Академичен съвет, Ректорски съвет, факултетен съвет и на комисия по социално-битови въпроси на учащите се. Занимава се активно с доброволческа дейност в студентски организации и участва в редица екологични инициативи. За него кампанията " Да изчистим България заедно" дава възможност не само да се направи заобикалящата ни среда по-уютна и чиста, а и да се възпитава в хората чувството на отговорност към природата.