Анелия Василева / Регионален координатор за област Варна

Анелия Василева / Регионален координатор за област Варна

Анелия е студент втори курс в Технически университет – Варна и зам.-председател на неговия Студентски Съвет. Изучава специалност „Инженерна екология“. Нейна мечта е опазването на чистотата на българската природа и невероятното биоразнообразие, което не се среща в други държави. Вярва, че грижата за околната среда е дълг на всеки човек, защото самите ние сме част от нея.